"הצטרף לעמותת "ישראל שלנו סטייל
 
  בחירתך
  שם
  אימייל
  טלפון
  קבוצת גיל
  כתובת
  עיר
  מדינה
  הערות
   
 
 
 
 
:מצאצאי הרצל *
הרעיון: חזון הרצל - ציונות
,מי שראה משהו מחווית העולם..."
.יודע כי דווקא ההרגלים היומיומיים הקטנים, מועברים ומושתלים
על נקלה כל אחד יכול ועתיד לחשוב ולמצוא את הרגליו הקטנים
."...טובים, יפים ונעימים משהיו
:ואם לא כן כי אז
"In the midst of life there is death..."
.החזון, עמוד 61, הספרייה הציונית, תש"ך **
   
 
Kedarstyle | Phone: 972-8-9956904 | Mobile: 0544431273 | E-mail: kedar2@012.net.il